Menu

OBCHODNÍ PODMÍNKY

I. Základní ustanovení
Tyto obchodní podmínky se vztahují k nákupu na webových stránkách www.unisbook.cz provozovaných společností UnisSoft s.r.o. se sídlem Nad Jihlávkou 5064/6, 586 01, Jihlava, IČ: 27740013 (dále jen Prodávající) a ustanovují práva a povinnosti stran (Prodávajícího a Kupujícího) vzniklé na základě smlouvy uzavřené vyplněním a odesláním objednávky na www.unisbook.cz/eshop.

II. Zkušební doba online rezervačního systému
Kupující má možnost webovou aplikaci před uzavřením smlouvy a závazném objednání vyzkoušet, a to za účelem seznámení se se systémem a jeho funkcemi. Webovou aplikaci tak může kupující využívat v plném rozsahu 30 dní od aktivace.

Prodávající si ve zkušební době nenárokuje od Kupujícího žádné poplatky.

Po skončení zkušební doby je přístup do webové aplikace zrušen, není možné ji dále využívat a zadaná data budou smazána.

Rozhodne-li se Kupující během zkušební doby pro objednání a zakoupení rezervačního systému, je nutné učinit objednávku na webových stránkách Prodávajícího www.unisbook.cz/eshop. Vložená data v tomto případě zůstávají v programu zachována.

III. Objednání
Veškeré objednávky podané prostřednictvím internetového obchodu jsou závazné.

Odesláním objednávky Kupující stvrzuje, že se seznámil s obchodními podmínkami, rozumí jim a vyjadřuje s nimi souhlas.

Webová aplikace (dále jen Produkt) lze plně využívat po uzavření smlouvy (tedy odeslání objednávky) a následném zaplacení smluveného měsíčního poplatku za pronájem licence.

Tímto Prodávající poskytuje právo Kupujícímu na plnohodnotné užívání Produktu v objednaném rozsahu.
Veškeré ceny jsou uvedené na webových stránkách Prodávajícího https://www.unisbook.cz/cenik.

Užívání Produktu je spojené s povinností Kupujícího platit Prodávajícímu měsíční či roční poplatek, dle dohody ve výši uvedené ve smlouvě. Kupující je srozuměn s tím, že jeho povinnost platit smluvený poplatek není vázána na fyzické využívání ani rozsah využívání Produktu v příslušeném období.

Poplatek za využívání Produktu je splatný na základě faktury. Ta je Kupujícímu pravidelně zasílána elektronicky na uvedený email v objednávce každého 8. v měsíci se splatnostní 10 dní.

V případě prodlení platby o více než 30 dní je Kupujícímu zablokován přístup k Produktu. Po zaplacení dlužné částky Prodávajícímu je přístup Kupujícímu obnoven.

IV. Odstoupení od kupní smlouvy
Na Produkt nabízený v internetovém obchodě společnosti UnisSoft s.r.o. se nevztahuje ustanovení § 1829 odst. 1 občanského zákoníku o možnosti odstoupení od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží. Vrácení zboží je možné pouze u produktů s fyzickou distribucí.

Produkt registrovaný nebo upravený pro konkrétního koncového zákazníka nebo objednaný na základě dodaných registračních údajů (upgrade nebo update produktu) nelze vrátit.

Webová aplikace, distribuovaná elektronicky, nelze vrátit.

V. Užívání produktu a jeho ukončení
Kupující se potvrzením objednávky zavazuje k využívání rezervačního systému po dobu minimálně 6 měsíců.

Pokud si Kupující přeje po uplynutí minimální doby užití přestat Produkt nadále využívat, je povinen zaslat písemný požadavek na email Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.. Výpovědní lhůta činí 1 měsíc a počíná běžet prvním dnem následujícího měsíce v němž byla výpověď doručena.

Při ročním předplatném s 10% slevou nemá Kupující nárok na vrácení jeho předplaceného poplatku.

Prodávající je též oprávněn od smlouvy odstoupit, a to okamžitě, poruší-li Kupující své povinnosti a etické chování, jímž je vázán na základě smlouvy.

VI. Práva a povinnosti Prodávajícího
Prodávající má povinnost vyřídit objednávku a umožnit tak po zaplacení její elektronickou distribuci.

Vyplněním registračního formuláře, nebo závazné objednávky v rámci internetového obchodu, dává Kupující Prodávajícímu souhlas ke shromažďování a archivování jeho osobních údajů. Veškeré osobní údaje poskytnuté při registraci jsou důvěrné a je s nimi bezpečně nakládáno dle ustanovení GDPR.

Prodávající nezaručuje, že funkce Produktu budou vyhovovat požadavkům Kupujícího. Kupující nese plnou zodpovědnost za výběr Produktu pro dosažení jím zamýšlených výsledků spojených s používáním Produktu.

Prodávající má právo zrušit objednávku, je-li dodávka objednaného Produktu nemožná. V případě, že Kupující zaplatil objednaný Produkt předem vrátí Prodávající Kupujícímu celou částku nejpozději do 7 dnů od zjištění uvedené skutečnosti.

Prodávající má právo zrušit objednávku, je-li u zboží uvedena chybná cena nebo došlo ke změně ceny.

VII. Práva a povinnosti Kupujícího
Kupující je povinen uvést na objednávce správné a pravdivé údaje.

Kupující je povinen odebrat objednaný produkt a zaplatit za něj cenu uvedenou v objednávce. S celkovou cenou objednávky je Kupující seznámen ještě před jejím potvrzením.

Kupující má právo na vymazání svých osobních údajů z databáze, požádá-li o to. Toto ustanovení se netýká údajů, které jsou nutné k zajištění průkaznosti účetních dokladů.

Kupujícímu nevznikají uzavřením smlouvy žádná práva k vlastnictví Produktu, jedná se pouze o pronájem licence.

VIII. Závěrečná ustanovení
Účastníci se dohodli, že není-li podmínkami výslovně stanoveno jinak, řídí se jejich práva a povinnosti občanským zákoníkem č 89/2021 Sb.

Znění těchto obchodních podmínek a smlouvy představuje mezi Prodávajícím a Kupujícím jedinou a závaznou dohodu vztahující se k Produktu.

Prodávající si vyhrazuje právo tyto obchodní podmínky měnit.

IX. Zásady ochrany osobní údajů
Toto prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů vysvětluje, jaké osobní údaje společnost UnisSoft s.r.o. shromažďuje prostřednictvím Produktů a jak s těmito údaji nakládá.

Společnost UnisSoft s.r.o. shromažďuje údaje, které zákazník poskytuje dobrovolně, například při vytváření účtu, testování zkušební verze rezervačního systému nebo odesláním objednávky na www.unisbook.cz. Jedná se o nutné údaje potřebné pro objednání produktů a služeb, fakturace, komunikaci se zákazníkem a poskytování technické podpory. Data nikdy nezískáváme od třetích stran.

Zákazníkovi mohou být na jeho emailovou adresu odesílány emaily s informacemi týkající se nastavení testovaného či zakoupeného Produktu, novinky a aktualizace.

Veškeré údaje získané od zákazníka jsou použity výhradně pro potřebné účely a považovány za důvěrné. Společnost UnisSoft s.r.o. se zavazuje chránit osobní údaje zákazníků před zneužitím třetích stran. Zákazník může na základě svých práv požádat o pseudonymizaci, tedy vymazání svých citlivých údajů.

Produkty společnosti UnisSoft s.r.o. mohou používat soubory cookie a obdobné technologie k poskytování online služeb a shromažďování nutných údajů. Soubory cookie nám mimo jiné umožňují ukládat vaše předvolby a nastavení, realizovat aktivaci, přihlašování, analyzovat výkonnost online služeb. Naše weby mohou zahrnovat webové signály a soubory cookie poskytovatelů služeb třetích stran (Google Analytics).

Společnost UnisSoft s.r.o. nezodpovídá za ochranu osobních údajů nebo postupy zabezpečení firem či jednotlivců, kteří využívají jakýkoli náš Produkt. Používání Produktů společnosti UnisSoft s.r.o. podléhá zásadám ochrany dané firmy.

UnisSoft s.r.o. nakládá s citlivými údaji dle nejlepšího vědomí a svědomí v souladu s nařízením o ochraně osobních údajů (GDPR směrnice).