Menu

Zásady ochrany osobních údajů UnisBook

Tato politika ochrany osobních údajů byla naposledy změněna dne 2018.09.19 .


UnisSoft s.r.o. provozuje https://www.unisbook.cz ("Stránky"). Tato stránka vás informuje o našich zásadách týkajících se shromažďování, používání a zveřejňování osobních informací, které dostáváme od uživatelů stránek. Vaše osobní údaje používáme pouze pro poskytování a vylepšování stránek. Používáním této stránky souhlasíte s shromažďováním a používáním informací v souladu s těmito zásadami.

Sběr a použití informací

Během používání našeho webu vás můžeme požádat, abyste nám poskytli určité osobní identifikační údaje, které lze použít k kontaktování nebo identifikaci vás. Osobně identifikovatelné informace mohou mimo jiné obsahovat vaše jméno ("Osobní údaje").

Data protokolu

Stejně jako mnoho provozovatelů stránek shromažďujeme informace, které váš prohlížeč pošle při návštěvě našeho webu ("Data protokolu"). Tato data protokolu mohou obsahovat informace, jako je adresa vašeho internetového protokolu ("IP"), typ prohlížeče, verze prohlížeče, stránky našeho webu, které navštívíte, čas a datum vaší návštěvy, čas strávený na těchto stránkách a další statistika.


 

Cookies

Cookies jsou soubory s malým množstvím dat, které mohou obsahovat anonymní jedinečný identifikátor. Cookies jsou odeslány do vašeho prohlížeče z webových stránek a uloženy na pevném disku vašeho počítače. Stejně jako mnoho webů využíváme "cookies" k shromažďování informací. Váš prohlížeč můžete dát pokyn, aby odmítl všechny soubory cookie nebo aby informoval, kdy je soubor cookie odeslán. Pokud neakceptujete soubory cookie, pravděpodobně nebudete moci používat některé části našeho webu.

Bezpečnostní

Bezpečnost vašich osobních údajů je pro nás důležitá, ale nezapomeňte, že žádný způsob přenosu přes internet nebo způsob elektronického ukládání není 100% bezpečný. Zatímco se snažíme používat komerčně přijatelné prostředky k ochraně osobních údajů, nemůžeme zaručit jeho absolutní bezpečnost.

Změny těchto zásad ochrany osobních údajů

Společnost UnisSoft s.r.o. občas aktualizuje tyto zásady ochrany osobních údajů. O změnách vás budeme informovat zveřejněním nové Zásady ochrany osobních údajů na webu. Doporučujeme pravidelně kontrolovat tyto zásady ochrany osobních údajů.

Kontaktujte nás

Máte-li jakékoli dotazy ohledně těchto zásad ochrany osobních údajů, kontaktujte nás prosím. 

UnisBook Privacy Policy

This Privacy Policy was last modified on 2018.09.19.


UnisSoft Ltd. operates https://www.unisbook.cz(the "Site"). This page informs you of our policies regarding the collection, use and disclosure of Personal Information we receive from users of the Site.
We use your Personal Information only for providing and improving the Site. By using the Site, you agree to the collection and use of information in accordance with this policy.

Information Collection And Use

While using our Site, we may ask you to provide us with certain personally identifiable information that can be used to contact or identify you. Personally identifiable information may include, but is not limited to your name ("Personal Information").

Log Data

Like many site operators, we collect information that your browser sends whenever you visit our Site ("Log Data"). This Log Data may include information such as your computer's Internet Protocol ("IP") address, browser type, browser version, the pages of our Site that you visit, the time and date of your visit, the time spent on those pages and other statistics.


 

Cookies

Cookies are files with small amount of data, which may include an anonymous unique identifier. Cookies are sent to your browser from a web site and stored on your computer's hard drive.
Like many sites, we use "cookies" to collect information. You can instruct your browser to refuse all cookies or to indicate when a cookie is being sent. However, if you do not accept cookies, you may not be able to use some portions of our Site.

Security

The security of your Personal Information is important to us, but remember that no method of transmission over the Internet, or method of electronic storage, is 100% secure. While we strive to use commercially acceptable means to protect your Personal Information, we cannot guarantee
its absolute security.

Changes To This Privacy Policy

UnisSoft Ltd. update this Privacy Policy from time to time. We will notify you of any changes by posting the new Privacy Policy on the Site. You are advised to review this Privacy Policy periodically for any changes.

Contact Us

If you have any questions about this Privacy Policy, please contact us.</p